Trænger du til fliserensning i haven

Terrassen og havens gangstier er oftest belagt med fliser eller natursten. Især i en japansk have. Men på skyggefulde steder breder der sig hurtigt et grønligt skær, der snart bliver en kedelig øjebæ at se på, og som tilmed kan være farlig at færdes på. Det værste er, at belægningen stille og rolig breder sig. Det kan en fliserensning hurtigt sætte en stopper for.

Der er intet så smukt som en flot anlagt have med flise- eller naturstensbelagte gang- og opholdsarealer. Havens arrangement står skåret skarp og tydeligt med stier, terrasser og andre opholdsarealer og flisernes lige linjer stå i smuk opposition til naturens mere bløde former.

fliserens

Men flise- og naturstensarealerne skal ikke have ligget længe, før du kan ane et grønligt skær. Især på skyggefulde steder i haven dukker de først op – og her bliver fliserne hurtigt mere og mere grønne. Langsomt men sikker breder det sig.

Alger kan blive flisernes banemand

Det er alger. Det er små encellede planter, der kommer svævende med vinden og fæstner sig på fliser og natursten, så snart de er lagt. De trives bedst i fugtige og skyggefulde arealer, hvilket netop opstår de steder i haven, hvor solen enten aldrig eller først sent på dagen får magt. Her er der ideelle levevilkår for algerne og der går ikke længe efter du har lagt dine flotte, nye fliser, før de kan anes.

Får algerne lov til at vokse, trænger rødderne ned i mellemrummene mellem fliserne. Det åbner op for, at fugten kan transporteres ned i underlaget under fliserne. Snart vokser det grønne lag sig så kraftigt, at det over bliver muligt for f.eks. mos og andre vækster at kunne slå rod på fliserne – især i mellemrummene mellem og langs kanterne af flisearealerne. Derved transporteres der endnu mere fugt ned i underlaget.

Med tiden begynder fugten måske ligefrem at gøre underlaget ustabilt og når vinteren kommer med frostklare nætter, er der stor risiko for, at der ligefrem opstår frostsprængninger i underlaget, så fliserne begynder at vippe eller synker ned i hjørnerne. I særlige grelle tilfælde kan der ligefrem gå hjørner af fliserne eller fliserne kan begynde at revne.

Kort sagt: Gøres der ikke noget effektivt ved algerne med jævne mellemrum, kan algerne hurtigt anrette større skader, end man kan forestille sig.

Algerne gror også på de mere solbeskinnede områder

Desværre er alger ikke begrænset til havens skyggefulde steder. De gror overalt hvor der er flise- eller naturstensbelægninger. Men på de mere solbeskinnede steder, vokser de kun i efterårs- og forårsmånederne, hvor solen ikke har fået så meget magt endnu.

Om sommeren når solen bader ned, går algerne i dvale. Det giver dem et lidt mere gulligt skær, men det betyder ikke, at de er visnede og døde. Nej, de vågner til live igen, når dagene bliver kortere. Så fortsætter de med at gro og over tid kan du opleve de sammen problemer der, som du har på de skyggefulde dele af havens flisebelægning.

Hvordan fjerner du algerne fra havens flisebelægninger?

Der findes mange måder at fjerne alger på. Du kan f.eks. tage en skovl og skrabe dem af eller en fliserenser og fjerne dem i samlingerne og langs kanterne på flisearealerne. Gør du det en gang eller to hvert år, kan du holde den grønne belægning nede – for du kan ikke få den til at forsvinde helt. Derfor vokser den også hurtigt frem igen.

Samtidig får du ikke bugt med det rodnet, som algerne har fået sendt ned mellem fliserne og langs kanten af flisearealet. Så selv om du er over algerne med jævne mellemrum, kan du stadig risikere at fliserne begynder at blive løse, vipper eller måske ligefrem er knækkede, når du går belægningen igennem efter vinteren.

En fliserensning er den eneste løsning, der virker

Skal du komme algerne effektivt til livs, skal du have fat i en professionel fliserenser, der kan fjerne algerne med et miljøvenligt middel, der slår algevæksten ihjel – selv nede i mellemrummene og under fliserne. Derved bliver du den nuværende algevækst kvit og får genskabt den flotte flisebelægning, som den så ud den dag, den blev lagt.

Men desværre er det ikke et farvel til algerne en gang for alle. Der er nærmere tale om, at algerne skal til at starte forfra. For så snart de gamle alger er fjernet, bærer vinden nye alger til, der så begynder at gro på det rensede fliseareal.

Imprægnering besværliggør algevækst

Du kan dog gøre det mere besværligt for algerne at fæstne sig på fliserne ved at få dem imprægneret med en nanoteknologisk belægning, der fungerer ligesom det man f.eks. smører på autoruder, så de bliver vandafvisende.

Belægningen påføres efter endt fliserensning og får vandet til bedre at løbe væk, så flisearealet hurtigere bliver tørt efter et regnskyl eller morgenduggen. Det kræver naturligvis at der er hældning nok på flisearealet, til at vandet kan løbe væk.

Tegn abonnement på fliserensning

Men det forhindrer ikke, at algerne begynder at gro på flisearealet igen. Det forsinker bare væksten og begrænser den – også på de mere skyggefulde steder i haven.

Derfor bør du få renset fliserne med jævne mellemrum – lidt oftere hvis du ikke får imprægneret fliserne. En professionel fliserensning en gang hvert eller hvert andet år sikrer, at algerne aldrig får mulighed for at gro sig så store, at de kan give problemer for flisebelægningen, ligesom du slipper for at skulle se på det grimme, grønne skær. Hos de fleste firmaer der udfører algebekæmpelse, kan du ligefrem tegne et abonnement på fliserensning.

Overlad fliserensning til professionelle

Hos byggemarkeder og udlejningsfirmaer kan du leje det fornødne udstyr til at foretage en fliserensning. Men dels kræver det, at du lærer udstyret ordentligt at kende og dels har de færreste byggemarkeder et lige så miljøvenligt algerensemiddel, som det en professionel fliserenser anvender.

Samtidig har de professionelle mere erfaring med fliserensning og kan gå mere grundigt til værks, fordi de kender deres udstyr på bunds og kender de steder, hvor vi andre typisk vil overse algerne.

Derfor anbefaler vi, at du får udført din fliserensning af et professionelt fliserensningsfirma og når de nu alligevel er på adressen, kan de også give taget en gang algerens. For der kan algerne gøre meget større skade, end de gør på havens flisearealer.

fliserensning på stier